Kahilingan sa refund


Saan ko mahahanap ang hinihiling na impormasyon?
Ang lahat ng kinakailangang impormasyon para humiling ng refund ay nasa email na ipinapadala namin sa iyo pagkatapos gumawa ng anumang pagbabayad. Posibleng ang email na ito ay nasa iyong spam box.