பணத்தைத் திரும்பப்பெறுவதற்கான கோரிக்கை


கோரப்பட்ட தகவலை நான் எங்கே காணலாம்?
பணத்தைத் திரும்பப்பெறக் கோருவதற்குத் தேவையான அனைத்துத் தகவல்களும் ஏதேனும் பணம் செலுத்திய பிறகு நாங்கள் உங்களுக்கு அனுப்பும் மின்னஞ்சலில் உள்ளது. இந்த மின்னஞ்சல் உங்கள் ஸ்பேம் பெட்டியில் இருக்கலாம்.