ການຮ້ອງຂໍຄືນເງິນ


ຂ້ອຍສາມາດຊອກຫາຂໍ້ມູນທີ່ຮ້ອງຂໍໄດ້ຢູ່ໃສ?
ຂໍ້ມູນທີ່ຈໍາເປັນທັງຫມົດເພື່ອຮ້ອງຂໍການຄືນເງິນແມ່ນຢູ່ໃນອີເມວທີ່ພວກເຮົາສົ່ງໃຫ້ທ່ານຫຼັງຈາກການຈ່າຍເງິນໃດໆ. ມັນເປັນໄປໄດ້ວ່າອີເມວນີ້ຢູ່ໃນກ່ອງຂີ້ເຫຍື້ອຂອງເຈົ້າ.