Искане за възстановяване на сумата


Къде мога да намеря исканата информация?
Цялата необходима информация, за да поискате възстановяване на сумата, е в имейла, който ви изпращаме след извършване на плащане. Възможно е този имейл да е в кутията ви за спам.