Барање за рефундирање


Каде можам да ги најдам бараните информации?
Сите потребни информации за да побарате рефундирање се во е-поштата што ви ја испраќаме по извршеното плаќање. Можно е оваа е-пошта да е во вашето поле за спам.