Talba għal rifużjoni


Fejn nista' nsib l-informazzjoni mitluba?
L-informazzjoni kollha meħtieġa biex titlob rifużjoni tinsab fl-email li nibagħtulek wara li tagħmel kwalunkwe ħlas. Huwa possibbli li din l-email tkun fil-kaxxa tal-ispam tiegħek.