Kërkesë për rimbursim


Ku mund ta gjej informacionin e kërkuar?
Të gjitha informacionet e nevojshme për të kërkuar një rimbursim gjenden në emailin që ne ju dërgojmë pas çdo pagese. Është e mundur që ky email të jetë në kutinë tuaj të spamit.