ಸೈನ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ


  • ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಫೈಲ್‌ಗಳನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸಿ
  • ಬ್ಯಾಚ್ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಆಗುವುದರಿಂದ ನೀವು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಬದಲಾಗಿ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಫೈಲ್‌ಗಳನ್ನು ಎಳೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಬಿಡಬಹುದು
  • 100GB ವರೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಫೈಲ್‌ಗಳನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸಿ
  • 🚀 JPG.to ಗೆ ಸೇರಿಸಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಕೇಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರಿ