Incribirse


  • Converte tantos ficheiros como queiras
  • A carga por lotes para que poida arrastrar e soltar tantos ficheiros á vez en vez de un por un
  • Converte ficheiros máis grandes de ata 100 GB
  • 🚀 Ten a posibilidade de solicitar ferramentas de conversión adicionais para engadir a JPG.to